Народна спадщина
Важливі риси національної культури

Серед здобутків української культури українців гідне місце займають образотворче мистецтво, музика, театр і кіно.

 
Українська народна творчість

Усна народно-поетична творчість українців розвивалася на основі фольклорної спадщини давньоруської народності. В трудових, ліричних і сімейно-побутових піснях, календарно-обрядовій поезії, героїчному і казковому епосі, байках, прислів'ях, приказках та інших жанрах української народної творчості простежується багато спільних рис з фольклором інших східнослов'янських народів.

 
Сім'я та сімейний побут українців

Аж до початку XX ст., переважно в районах Карпатської зони і Полісся; зустрічалися елементи сімейної громади великої патріархальної сім'ї ("служба", "сім'я", "дворище"), яка складалася з кількох поколінь і заснована на колективній власності на землю і знаряддя праці і спільне використання продукції загального виробництва. Панівною формою сім'ї поступово ставала мала сім'я, чисельність якої на початку XX ст. в середньому по Україні становила близько 6 осіб.

 
Основні риси суспільного побуту українців

У суспільному побуті населення Україні зберігалися багато патріархальних традиційних рис, які поєднувалися з нормами і явищами суспільного життя. До кінця XIX ст. існували елементи сільської поземельної громади ("громада", в середині століття - "копа", "купа"). Всередині громади земля розподілялася відповідно звичаєвим правом найчастіше по душам або по дворах. У той же час перед царськими властями за оплату податків і виконання повинностей відповідала вся сільська громада в цілому, за принципом кругової поруки.

 
Продукти харчування та кулінарія

 Основу харчування українців становили хліб, борошняні і круп'яні продукти. Хліб пекли зазвичай з кислого тіста ("розчину") Найбільш поширеним був житній хліб, у бідняцьких господарствах з домішками (картопля, ячмінь, гречка). На Півдні України і в Закарпатті хліб частіше готували з пшеничного борошна грубого помолу. Українські "паляниця" - великі буханки хліба овальної форми славляться далеко за межами України.

 
Український народний одяг

Український народний одяг розвивався і вдосконалювався протягом багатьох століть. Розвиток національного вбрання українського та інших східнослов'янських народів генетично пов'язаний з одягом населення давньоруської народності, в період існування якої сформувалися основні компоненти незшитого поясного одягу східних слов'ян (дерга, плахта, понева), рушникові головні убори типу "убруса", тунікоподібні сорочки тощо.

 
Народна архітектурна творчість

За відомостями першої половини ХVII ст. в Україні переважали багатодвірні поселення. Особливості історичного розвитку Придніпров'я зумовили поділ його на три зони залежно від поширених форм поселень. Для північної зони, на південь до лінії Горохів - Київ - Остер - Бахмач - Глухів, були характерні вуличні поселення (гребінчасті, вулиця з площею, рядові, шнурові, комбіновані, лінійні). На території східної Волині, північної Київщини та Чернігово-Сіверщини були відомі також безсистемні поселення. У середній зоні (передстеп'я - на південь від північної зони до лінії, що проходить по річках Кодима, Синюха, Велика Вись, Тясмин, по Дніпру до гирла р. Орелі і верхів'я річки Самари, по лінії Чугуїв - Волчанок) селяни до ХVII ст. мали можливість займати під забудову землі відносно вільно ("займанщина"). Тому тут переважали безсистемні поселення. В XVII ст. починається формування, як і в першій зоні, вуличних поселень, або ж вуличних частин безсистемних поселень. У цій зоні були і кругові поселення; в тому випадку, коли будівлі розташовувалися навколо торгової площі.

 
Транспорт та засоби пересування

В ХVІ-ХVIІ ст, територію Україну покривала густа мережа доріг, частина з яких в XIX - початку XX ст. перестала використовуватися. Деякі з них змінили свої напрямки і назви. Одним з таких був відомий Муравський або Соляний тракт ("шлях"), що проходив по вододілах Дніпра і Дону. Він починався від Перекопу, проходив по Катеринославщині, попри Полтаву, Харків, через Курськ і Орловську губернію до Тули. Від Муравського шляху відходили Ізюмський і Кальмиуський. З Києва до Галичини йшов Залізний шлях. Давня Кримсько-Дніпровська дорога проходила від Перекопу через Канів на Київ. Лівобережну Україну перетинали Сагайдачний, Ромодановський і Гетьманський шляхи.

 
Домашні промисли та ремесла
Ще з часів Стародавньої Русі у східних слов'ян розвивалося міське і сільське ремісниче виробництво. На території Україні в ХVI-ХIX ст. найбільш розвиненими були ткацтво, гончарство, обробка дерева і металу, переробка продуктів харчування. Навіть наприкінці XIX - початку XX ст., коли з'явилися товари заводського виготовлення, важке економічне становище основної маси селянства змушувало його користуватися в побуті виробами власного виробництва. Подібна продукція широко продавалася на базарах і ярмарках, відомих на Україні з давніх часів: Київському, Полтавському, Ніжинському та ін Вироби домашніх промислів відрізнялися високими побутовими та естетичними якостями.
 
Хазяйство та заняття українців

У другій половині XIX - початку XX ст. Україна залишалася в основному аграрною, а сільське населення, яке становило переважну більшість, займалося хліборобством, тваринництвом, садівництвом.

 
Побут і звичаї населення України

Духовну культуру й побуд суспільства визначав принцип корпоративності — належності індивіду до соціальної групи. Сільска територіальна община називалася громадою. З часом значення общини зменшувалося. Але цей процес був нерівномірним. Якщо на Правобережній та Західній Україні вона втратила своє значення вже в XVII-XVIII століттях, то На Лівобережжі вона існувала до XVIII століття.